Veel impact tijdens Nationaal Roeicongres

Veel impact tijdens Nationaal Roeicongres

Geplaatst op 22-02-2023  -  Categorie: Algemeen

Op 4 februari vond in Amsterdam het Nationaal roeicongres plaats. Bij dit evenement waren ruim 200 roeiliefhebbers aanwezig, waaronder ook Kor van Hateren en Dennis Magielse van onze vereniging. Lees hieronder het verslag van hun ervaringen.


Congresverslag:

Dit jaar stond het thema ‘impact van buitenaf’ centraal. Impact van buitenaf op de vereniging zoals stookkosten, klimaatverandering en andere ontwikkelingen. Er waren diverse sprekers en workshops tussen de koffie, lunch en de borrel ingeroosterd. Daarnaast was er ook een kennisplein waarbij de diverse commissies een marktkraam hadden.

Kor van Hateren en Dennis Magielse waren op tijd aanwezig voor de koffie. Zij konden met andere bezoekers praten over het roeien met de riemen die je hebt als vereniging. Volgens het KNRB bestuur moet je als vereniging uitgaan van je eigen kracht. Waar ben je goed in als vereniging? Onze conclusie voor wat betreft Rv Iris was met name het mooie roeiwater. Veel verenigingen hebben immers slechts een kanaal waar ze alleen maar heen en weer kunnen roeien.

Een van de presentaties was een heel lang verhaal over het klimaat. Geen vrolijke boodschapster. Verder een presentatie over de bestuurders van de toekomst. Hoe ga je als bestuur om met kansen en bedreigingen? Vaak zijn er traditionele processen en structuren met beperkt oog voor groeiende behoeftes. Het gevolg is het falen van de verenigingsdemocratie. Moderne leden zijn nauwelijks nog te porren voor een formele plek in de organisatie en de oude niet meer representatieve kaderleden blijven te lang zitten. Het geluid van een achterban wordt te weinig gehoord. De oude garde doet ook weinig met andere geluiden. Die achterban roert zich overigens wel maar dan niet in de verenigingsorganen maar in de wandelgangen.

Voor en na de lunch gingen Kor en Dennis naar de vooraf gekozen workshops en de marktkramen op het kennisplein.

Verduurzaam je accommodatie en bespaar energiekosten
Er blijkt een tool te zijn die je helpt om de kosten te verlagen. Bovendien geeft de tool een overzicht van alle subsidies. Er volgde een discussie tussen verenigingen. Er blijkt een vereniging die alle boten in de was zet zodat je ze na het roeien alleen nog met een gieter slootwater hoeft af te spoelen. Verder blijken veel verenigingen een ruimte te hebben die periodiek wordt verwarmd zodat gelakte boten kunnen drogen. 

Digitaliseer je vereniging voor meer impact
Het huidige KNRB inschrijfsysteem voor bv. marathon, wedstijden en KNRB lidmaatschap heet Foys. Die kun je uitbreiden met modules die bv het systeem wat Iris gebruikt kan vervangen of aanvullen. De modules ondersteunen bv. facturatie, verenigingskleding, blikkenlijst, lenteleden, bardiensten, eetavonden etc. Hangt wel een prijskaartje aan.

Commissie aangepast Roeien
Zet zich in om roeien met een beperking bij iedere vereniging mogelijk te maken. Om verenigingen hierbij te helpen werkt de commissie aan een gids voor aangepast roeien, met daarin alle denkbare tips en tricks.

Commissie roeiwateren
Komt op voor de belangen van de roeisport ten aanzien van roeiwater. Ze beheren een overzicht (site) met alle wisselpunten in de buurt van iedere roeivereniging.

De impact van klimaatverandering op roeiverenigingen
Klimaatverandering is op veel plaatsen zichtbaar, waaronder bij roeiverenigingen. Het kan impact hebben op verschillende manieren, zoals bijvoorbeeld extreme droogte of overstromingen. Het bewustzijn over klimaatverandering kan worden vergroot binnen de vereniging en er kunnen activiteiten worden georganiseerd om leden te betrekken bij het verminderen van de impact op het milieu. 

Vier inzichten voor effectief besturen
Als bestuurders zich bewust zijn van de samenhang van de vier inzichten, kunnen ze hun tijd efficiënter gebruiken en zo zorgen voor een betere en sterkere vereniging.

De volgende vier inzichten bieden handvatten voor bestuurders om actief met deze inzichten aan de slag te gaan:
1. Samen een visie bepalen.
2. Luisteren naar ideeën en wensen van leden en vrijwilligers.
3. Vertrouwen geven aan vrijwilligers door taken uit handen te geven en durven loslaten.
4. Dienstbaar opstellen naar leden en vrijwilligers, waardering uitspreken en mensen aanspreken als zaken niet naar wens verlopen.

Met deze inzichten kunnen bestuurders een sterke basis leggen voor een succesvolle en bloeiende vereniging.


Na een dag vol sessies en een nawoord was het tijd voor de borrel.
Conclusie: het was een geslaagde en leerzame dag, maar het gezellig netwerken met andere bezoekers was toch ook wel heel leuk.


Kor en Dennis


 

 

 

ADRESGEGEVENS

Roeivereniging Iris
Ruishornlaan 23, 2162 VW Lisse

e-mail: siri.vr.ofni.[antispam].@gmail.com