Update Corona protocol 1-6-2020

Update Corona protocol 1-6-2020

Geplaatst op 01-06-2020  -  Categorie: Algemeen

Op woensdag 27 mei heeft het kabinet de maatregelen rondom de bestrijding van het coronavirus verder versoepeld. Voor de sport houdt dat in dat per 1 juni iedereen tot en met 18 jaar buiten kan sporten en bewegen zonder 1,5 meter afstand van elkaar. Kort samengevat betekent dit het volgende voor onze vereniging:

 • Kinderen tot en met 18 jaar kunnen onder begeleiding buiten samen sporten, bewegen en activiteiten volgen zonder 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Vanaf 1 juni kunnen jongeren tot en met 18 jaar roeien zonder 1,5 meter afstand en is het roeien in meermansboten ook weer toegestaan.

 

Sportkantines moeten nog gesloten blijven. Maar als het allemaal goed blijft gaan is de kans groot dat onze sociëteit vanaf 1 juli weer open mag. We houden jullie op de hoogte.

 

              

Coronaprotocol Roeivereniging Iris   (bijgewerkt 01-06-2020)

 

 1. Inleiding

Conform de richtlijnen van de overheid is onze roeiverenging t/m 28 april a.s. gesloten voor alle verenigingsactiviteiten. Op basis van de nieuwe coronamaatregelen die op 21 april door onze overheid zijn meegedeeld mogen we vanaf 29 april weer activiteiten op gaan starten voor onze jeugd en junioren en vanaf 11 mei a.s. mogen ook senioren weer buiten sporten op 1,5 meter.

Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en junioren van 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. De senioren mogen vanaf 11 mei weer georganiseerd sporten in de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren. Onderdeel hiervan is het opstellen van een coronaprotocol en het goedkeuren van dit protocol door de gemeente. We hebben van de gemeente toestemming gekregen om mensen die met elkaar gezamenlijk een huishouding vormen en/of een relatie hebben met elkaar in een meermansboot te laten roeien.

Tijdens de persconferentie op woensdag 27 mei heeft het kabinet de maatregelen rondom de bestrijding van het coronavirus verder versoepeld.

Vanaf 1 juni kan iedereen tot en met 18 jaar buiten sporten en bewegen zonder 1,5 meter afstand van elkaar. Voor onze roeisport betekent dit dat alle jeugd- en juniorleden met elkaar in meermansboten mogen roeien.

Op de protocollen wordt toegezien door de gemeente met behulp van Boa’s.

 

 1. Algemene richtlijnen

Het beleid van de gemeente/ KNRB en de richtlijnen van RIVM zijn leidend.

 

Onderstaande maatregelen zijn voor iedereen van kracht (en betekent dus dat je NIET naar de roeivereniging mag komen):

 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
 • Neusverkoudheid
 • Hoesten
 • Benauwdheid
 • Verhoging/koorts

 

 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je kind of mag je zelf weer sporten en naar buiten;

 

 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;

 

 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen onderling tot en met 18 jaar);

 

 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

 

 • Was je handen met water en zeep (minimaal 20 seconden) voordat je naar de vereniging gaat;

 

 • Schud geen handen.

 

 • Douche thuis. Het gebruik van de douches en de kleedruimte bij Iris is alleen toegestaan als je te water geraakt bent.

 

 • Sociëteit, bar en kleedkamers zijn gesloten.

 

 • Ga gelijk na het roeien naar huis.

 

 • Luister altijd naar de instructies van de coaches/begeleiders en neem je eigen verantwoordelijkheid. Iedereen wil veilig kunnen sporten!!

 

 1. Specifieke aanvullende richtlijnen jeugd en junioren tot en met 18 jaar
 • De trainingen worden gegeven op: zie paragraaf 5.
 • Ouders/ verzorgers die niet betrokken zijn bij het coachen mogen het gebouw niet betreden.
 • Ouders/ verzorgers mogen bij het brengen van de kinderen met de auto, niet uit de auto stappen.
 • Er mag in skiff, C1 of (gestuurde) meermansboten geroeid worden.
 • De coaches en begeleiders houden 1,5 meter tot de kinderen.

 

 1. Specifieke aanvullende richtlijnen senioren
 • De trainingen voor de senioren worden gegeven op: zie paragraaf 5.
 • Leden die met elkaar een huishouden vormen en/of een relatie hebben en die thuis de norm van 1,5 meter niet in acht hoeven te nemen kunnen samen roeien in meermansboten. Voorwaarde is uiteraard dat ze geen ziekteverschijnselen vertonen.
 • Voordat je naar de vereniging komt moet je verplicht THUIS een boot afgeschreven hebben. Per tijdsblok van 30 minuten kunnen er maximaal 2 boten afgeschreven worden.
 • In e-Captain kun je je boot voor maximaal 1,5 uur afschrijven (deze tijd is inclusief het uitbrengen, roeien en schoonmaken van de boot bij terugkomst).

 

 1. Overzicht lestijden jeugd, junioren en senioren

 

De lestijden:

 

Vlotbezetting begin les:

Vlotbezetting einde les:

Woensdag:   9.00 -  10.30 uur

 

  9.00 – 9.15 uur

10.15 – 10.30 uur

Donderdag: 19.00 – 20.45 uur (2 jeugdgroepen)

 

19.00 – 19.30 uur

20.15 – 20.45 uur

Vrijdag :   9.00 – 10.30 uur

 

  9.00 – 9.15 uur

10.15 – 10.30 uur

Zaterdag:   9.00 – 10.30 uur

 

  9.00 – 9.15 uur

10.15 – 10.30 uur

Zondag               :   9.30 – 11.45 uur

(3 jeugdgroepen)

 

  9.30 – 10.15 uur

11.0    – 11.45 uur

 

 1. Binnenkomen en verlaten van de vereniging.
 • Ouders/ verzorgers die niet betrokken zijn bij het coachen mogen het gebouw niet betreden. Bij het brengen van de kinderen met de auto, mogen zij ook niet uit de auto stappen.
 • Houd 1,5 meter als je het gebouw in- en uitgaat.
 • Bij het binnenkomen van de loods lopen we links langs de trap, door de loods naar de kraan om onze handen te wassen.
 • Je blijft beneden in de loods. Alleen bij hoge nood mag je boven gebruik maken van het toilet: WAS JE HANDEN! Als je de trap op- en afgaat, zorg dan dat je als enige op de trap bent.
 • Na het roeien en nadat alle spullen opgeruimd zijn WAS JE JE HANDEN bij de kraan achterin de loods en ga je via dezelfde kant als waar je binnengekomen bent ook naar buiten.
 • Volg de instructies van de coaches.
 • De coaches dragen allemaal een geel of oranje hesje: volg de instructies op van de coaches en begeleiders.

 

 1. Boten naar buiten en binnen dragen en gedrag op het vlot, vlotcommissaris.
 • Per roeiblok is er 1 persoon verantwoordelijk voor het geven van aanwijzingen over het naar buiten en binnen dragen van de boten: de vlotcommissaris. De vlotcommissaris is niet altijd aanwezig bij zelfstandig roeiende leden.
 • De coaches/begeleiders dragen handschoenen bij het dragen van de boten.
 • De boten worden door de roeiers zelf naar buiten gedragen.
 • Riemen voor de eerste boot worden naar buiten gebracht en op het vlot neergelegd. Daarna mag je de boot pakken.
 • In de tijd dat de eerste mensen met de boot op het vlot staan kunnen de volgende twee hun riemen pakken en neerleggen.
 • De eerste boot wordt aan de rechterkant aan het einde van het vlot in het water gelegd, de tweede boot aan de linkerkant halverwege het vlot. Roeiers stappen gelijk in.
 • Bij de lessen per tijdsblok van 15 minuten: maximaal 4 skiffs / C1-boten.
 • Voor de roeiers die zelfstandig het water op mogen: per tijdsblok van 30 minuten 2  boten in het water leggen.
 • Alleen als je op het vlot dicht langs de kant loop kun je voldoende afstand van elkaar bewaren.
 • Bij terugkomst geldt dezelfde werkwijze. De eerste boot legt zo dicht mogelijk bij de loods aan stuurboord van het vlot. De tweede boot aan bakboordzijde, halverwege het vlot. Ook hier geldt maximaal 4 boten per tijdsblok, bij de lessen. De senioren die zelfstandig mogen roeien geldt 2 boten per  half uur.

 

 1. Hygiëne boten
 • Na het roeien worden de boten op de gebruikelijke manier schoon- en drooggemaakt.
 • De boot moet, daar waar je de boot aangeraakt hebt (bankje, voetenbord, dollen, kleppen), schoongemaakt worden met water, groene zeep en een doek. Dit wordt door de coach klaargezet of moet je zelf pakken
 • De boten kunnen niet “in het water” overgedragen worden. Dus eerst uit het water halen, schoonmaken en dan kan iemand anders de boot overnemen als degene die gaat roeien die boot ook afgeschreven heeft.
 • De riemen worden in zijn geheel (excl. blad) met een doek met water en groene zeep schoongemaakt (en dus niet gedoopt in een emmer) en afgedroogd met een doek.

 

 1. Coaches
 • Voor de duidelijke herkenbaarheid dragen de coaches/ begeleiders een geel of oranje hesje.
 • De coaches fietsen zoveel mogelijk op hun eigen coachfiets mee langs de kant. Als toch de Iris-fietsen gebruikt worden, dan deze na gebruik schoonmaken met water en zeep (handvatten en zadel).
 • Als een iemand onverhoopt toch omslaat, dan gaat de veiligheid van de roeier voor en moet de 1,5 meter losgelaten worden.

 

 1. Communicatie
 • Dit protocol zal op onze website gepubliceerd worden en per mail naar al onze leden toegestuurd worden.

 

 1. Corona coördinator
 • Binnen roeivereniging IRIS is Alma Ruting (siri.vr.[antispam].@gmail.com) de coronacoördinator. Neem bij vragen en/of opmerkingen contact met haar op via de IRIS telefoon: 06-83778160.

 

Laten we ervoor zorgen dat we weer veilig kunnen roeien. Hou je dus aan de afspraken, houd 1,5 meter afstand en help elkaar. Neem je eigen verantwoordelijkheid en laten we er met elkaar voor zorgen dat iedereen veilig kan roeien.

 

Veel roeiplezier!!

 

Het bestuur.

 

 

 

 


 

 

 

ADRESGEGEVENS

Roeivereniging Iris
Ruishornlaan 23, 2162 VW Lisse

e-mail: siri.vr.ofni.[antispam].@gmail.com