Na het Corona tijdperk

Na het Corona tijdperk

Geplaatst op 20-04-2020  -  Categorie: Algemeen

Van het bestuur,

Terwijl alle coronamaatregelen nog van kracht zijn, hebben we als bestuur vorige week de digitale mogelijkheden gebruikt en via Skype met elkaar vergaderd. Het werkte zowaar helemaal goed.

We denken na over de periode “na het corona”: hoe kunnen we weer nieuwe leden krijgen, kunnen we een zomercursus organiseren, hoe gaan we invulling geven aan de “1,5-meter” binnen onze vereniging. We moeten plannen maken, maar het is lastig nu we niet weten welke maatregelen na 28 april van kracht zullen zijn. Hopelijk weten we na 21 april weer wat meer.

Vrijdag 27 maart is het noodloket voor ondernemers geopend, of zoals het officieel heet de beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19. Ook sportverenigingen kunnen een aanvraag doen voor een eenmalige tegemoetkoming van €4.000. Inmiddels heeft Ingrid op basis van de gederfde inkomsten (geen lentecursisten, geen nieuwe leden, geen roeiers voor de bollentocht) een aanvraag ingediend. We zijn nu in afwachting van de goedkeuring.

Ook hebben we een uitgebreide vragenlijst ingevuld die inzicht moet geven in welke sociale en financiële gevolgen de coronamaatregelen hebben voor sportverenigingen.

Ondertussen worden er wel wat werkzaamheden verricht op de vereniging. Het gras wordt gemaaid, het balkon is schoon gespoten, al het snoeiafval van de wilgen is weg, de doeken om de boten te drogen zijn gewassen evenals de dekens en af en toe wordt er nog door een enkeling geklust aan een boot.

Als laatste willen we nog even verwijzen naar nieuwsberichten over het roeien door de Nederlandse toproeiers (NL.roei). Momenteel mag er op de Bosbaan nog geroeid worden door de topsporters. Zij bedrijven de sport beroepsmatig en er mag alleen in skiffs en dubbeltwee geroeid worden. E.e.a. valt binnen de noodverordening van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en is afgesproken in overleg met de Gemeente Amsterdam en het Amsterdamse Bos. De KNRB heeft haar standpunt in deze toegelicht via een mail naar de verenigingen.

We hopen dat de leden die ingeloot zijn voor de ergometer hier heel veel kilometers op gaan trainen. Er waren 16 gegadigden en we hebben 10 ergometers uit kunnen lenen. Inmiddels zijn deze mensen via de appgroep ‘ergometervreters’ al met elkaar verbonden.

 

Als leden nog goede ideeën hebben voor het “na-coronatijdperk” dan horen wij dit natuurlijk graag. 

Het bestuur.


 

 

 

ADRESGEGEVENS

Roeivereniging Iris
Ruishornlaan 23, 2162 VW Lisse

e-mail: siri.vr.ofni.[antispam].@gmail.com