Corona update 30-11

Corona update 30-11

Geplaatst op 30-11-2020  -  Categorie: Algemeen

GOED NIEUWS!!!
We hebben akkoord om weer samen te roeien!

De enige restrictie is max 4 personen per boot. In C4x+ en 4x+ betekent dit dat de slagplek vrij moet blijven. Wat ook nog niet mag is wisselen van positie. Stuur blijft stuur.

Behalve deze beperkingen kunnen we weer samen roeien, heel fijn!

-Per kwartier mogen er 4 boten afgeschreven worden.
-De hygiene ter voorkoming Corona verspreiding blijft gehandhaafd.

We zien trouwens dat het coronaprotocol goed wordt nageleefd. Waarvoor dank! Het is van belang dit ook de komende tijd te handhaven. Handen wassen, boten poetsen en afstand van elkaar houden.

Naast de Coronamaatregelen is ook het winterregelement weer ingegaan. Dat betekent dat de stuur een zwemvest moet dragen. 

 

Heel veel roeiplezier en bij vragen weten jullie ons te vinden.

Met bloeiende roeigroet,
Bestuur RV Iris

           

Coronaprotocol Roeivereniging Iris   (bijgewerkt 25-11-2020)

 

23 november 2020 heeft het NOC*NSF haar sportprotocol aangepast. Het NOC*NSF ziet ruimte voor roeiverenigingen om in gesprek te gaan met de veiligheidsregio. De onderlinge afstand van de roeiplekken en de locatie van de sportbeoefening (buiten) zijn belangrijke punten die als argument gebruikt kunnen worden waarom roeien wel mogelijk is. Met gezond verstand geredeneerd kunnen bepaalde sporten wel worden beoefend ondanks het feit dat lijken te botsen met een regel.  Het roeien in een C2x+, C4+ (met slagplek vrij), 2- of 4- behoort nu tot de mogelijkheden.

Bovenstaand hebben wij voorgelegd aan de gemeente en zij hebben toestemming gegeven om ook in meermansboten te roeien. Dit houdt in dat we in alle boottypen t/m (C)4x+ mogen roeien.

Het maximale aantal mensen in een boot is en blijft 4 mensen. Om deze reden blijft er altijd 1 plek (slagplek) vrij in een C4+.

 

Alle coronamaatregelen zijn erop gericht om het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken. Daarom hebben we als aanvullende eis:

 • Niet wisselen in de boot (stuur blijft stuur)

 

 

 

Belangrijkste wijzigingen voor de roeissport:

 

 1. Belangrijkste wijzigingen.

De belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

 

 • Roeiers vanaf achttien (18) jaar mogen met elkaar in een meermansboot (toestemming van de gemeente). Het maximaal aantal roeiers (incl. stuur) in een boot is 4 personen.
 • Trainen in binnen accommodaties is toegestaan met een maximum van dertig (30) personen per zelfstandige ruimte en met anderhalve meter (1,5) afstand. Ook hier geldt een maximum van vier (4)personen per groepje (exclusief instructeur).
 • Om grote drukte op het vlot te voorkomen kunnen er maximaal 4 boten per 15 minuten afgeschreven worden. Dit is in E-captain vastgelegd.

 

Onderstaande wijzigingen zijn op 13 oktober al ingegaan:

 • Roeiwedstrijden en evenementen zijn niet toegestaan.
 • Loodsen kunnen onder voorwaarden open.
 • Roeiers tot en met zeventien (17) jaar mogen roeien in alle
 • Verenigingsgebouw is gesloten.
 • Kleedkamers en douches zijn gesloten. (Douches mogen in noodsituaties wel gebruikt worden).
 • Toiletten en veiligheidsvoorzieningen zijn toegankelijk.

Voorafgaand, tijdens en na de roei-activiteit is de anderhalvemeter regel leidend!!

 

 1. Algemene richtlijnen

Het beleid van de gemeente/ KNRB en de richtlijnen van RIVM zijn leidend.

 

Onderstaande maatregelen zijn voor iedereen van kracht (en betekent dus dat je NIET naar de roeivereniging mag komen):

 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
 • Neusverkoudheid
 • Hoesten
 • Benauwdheid
 • Verhoging/koorts

 

 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je kind of mag je zelf weer sporten en naar buiten;

 

 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Volg de richtlijnen van de GGD en/of RIVM: www.rivm.nl

 

 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen onderling tot en met 12 jaar);

 

 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

 

 • Was je handen met water en zeep (minimaal 20 seconden) voordat je naar de vereniging gaat;

 

 • Schud geen handen.

 

 • Douche thuis. Het gebruik van de douches en de kleedruimte bij Iris is alleen toegestaan als je te water geraakt bent.

 

 • Sociëteit, bar en kleedkamers zijn gesloten. Je mag alleen gebruik maken van de ergometers in groepjes van 4.

 

 • Ga gelijk na het roeien of het gebruik van de ergometer naar huis.

 

 • Luister altijd naar de instructies van de coaches/begeleiders en neem je eigen verantwoordelijkheid. Iedereen wil veilig kunnen sporten!!

 

 1. Specifieke aanvullende richtlijnen jeugd tot en met 17 jaar
 • De trainingen worden gegeven op: zie paragraaf 5.
 • Ouders/ verzorgers die niet betrokken zijn bij het coachen mogen het gebouw niet betreden.
 • Er mag in alle boottypes geroeid worden.
 • De coaches en begeleiders houden 1,5 meter tot de kinderen. Onderling hoeven de kinderen geen 1,5 meter afstand te houden.

 

 1. Specifieke aanvullende richtlijnen senioren
 • Leden mogen met elkaar in meermansboten roeien, mits het maximale aantal van 4 personen niet overschreden wordt. Om hygiëne te kunnen waarborgen wordt er onderweg niet gewisseld en in een C4+ blijft de slagpositie vrij.
 • Leden die met elkaar een huishouden vormen en/of een relatie hebben en die thuis de norm van 1,5 meter niet in acht hoeven te nemen kunnen samen roeien in meerpersoonsboten (met een max. van 4 personen). Voorwaarde is uiteraard dat ze geen ziekteverschijnselen vertonen.
 • Voordat je naar de vereniging komt moet je verplicht THUIS een boot of ergometer afgeschreven hebben.
 • In e-Captain kunnen er 4 boten per 15 minuten afgeschreven worden. Check vlak voordat je gaat roeien of de boot na jou ook afgeschreven is. Dan weet je dat je op tijd terug moet zijn.

 

 1. Gebruik ergometerruimte
 • Binnen de huidige richtlijnen mag er gebruik gemaakt worden van de ergometerruimte. Spreek alleen in een groepje van 4 af. De ergometers staan op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar en mogen allemaal gebruikt worden.
 • Volg de looproute die aangegeven is.
 • Ontsmet je handen voordat je op de ergometer gaat en maak de ergometer schoon nadat je deze gebruikt heb.
 • Schrijf voordat je naar de vereniging komt een ergometer af.
 • Het ventilatiesysteem in de sociëteit staat aan, waardoor er voldoende luchtverversing plaats vind.

 

 1. Overzicht lestijden jeugd, junioren en senioren

In onderstaand overzicht staan de lestijden. Tijdens deze uren zullen er geen of beperkt C1 boten beschikbaar zijn voor andere leden.

De lestijden:

 

Woensdag:   9.00 -  10.30 uur

 

Zaterdag:   9.00 – 10.30 uur

 

Zondag           :   9.30 – 11.45 uur

(jeugd en volwassenen)

 

 

 1. Binnenkomen en verlaten van de vereniging.
 • Ouders/ verzorgers die niet betrokken zijn bij het coachen mogen het gebouw niet betreden.
 • Houd 1,5 meter als je het gebouw in- en uitgaat.
 • Bij het binnenkomen van de loods lopen we links langs de trap, door de loods naar de kraan om onze handen te wassen.
 • Je blijft beneden in de loods. Alleen bij hoge nood mag je boven gebruik maken van het toilet: WAS JE HANDEN! Als je de trap op- en afgaat, zorg dan dat je als enige op de trap bent.
 • Na het roeien en nadat alle spullen opgeruimd zijn WAS JE JE HANDEN bij de kraan achterin de loods en ga je via dezelfde kant als waar je binnengekomen bent ook naar buiten.
 • Volg de instructies van de coaches.
 • De coaches dragen allemaal een geel of oranje hesje: volg de instructies op van de coaches en begeleiders.

 

 1. Boten naar buiten en binnen dragen en gedrag op het vlot, vlotcommissaris.
 • Per roeiblok is er 1 persoon verantwoordelijk voor het geven van aanwijzingen over het naar buiten en binnen dragen van de boten: de vlotcommissaris. De vlotcommissaris is niet altijd aanwezig bij zelfstandig roeiende leden.
 • De coaches/begeleiders dragen handschoenen bij het dragen van de boten.
 • De boten worden door de roeiers zelf naar buiten gedragen.
 • Riemen voor de eerste boot worden naar buiten gebracht en op het vlot neergelegd. Daarna mag je de boot pakken.
 • In de tijd dat de eerste mensen met de boot op het vlot staan kunnen de volgende twee hun riemen pakken en neerleggen.
 • De eerste boot wordt aan de rechterkant aan het einde van het vlot in het water gelegd, de tweede boot aan de linkerkant halverwege het vlot. Roeiers stappen gelijk in.
 • Alleen als je op het vlot dicht langs de kant loop kun je voldoende afstand van elkaar bewaren.
 • Houd voldoende afstand en
 • Bij terugkomst geldt dezelfde werkwijze. De eerste boot legt zo dicht mogelijk bij de loods aan stuurboord van het vlot. De tweede boot aan bakboordzijde, halverwege het vlot.

 

 1. Hygiëne boten
 • Na het roeien worden de boten op de gebruikelijke manier schoon- en drooggemaakt.
 • De boot moet, daar waar je de boot aangeraakt hebt (bankje, voetenbord, dollen, kleppen), schoongemaakt worden met water, groene zeep en een doek. Dit wordt door de coach klaargezet of moet je zelf pakken
 • Als de boten “in het water” overgedragen worden vergeet dan niet om de riemen en het bankje schoon te maken!!
 • De riemen worden in zijn geheel (excl. blad) met een doek met water en groene zeep schoongemaakt (en dus niet gedoopt in een emmer) en afgedroogd met een doek.

 

 1. Coaches
 • Voor de duidelijke herkenbaarheid dragen de coaches/ begeleiders een geel of oranje hesje.
 • De coaches fietsen zoveel mogelijk op hun eigen coachfiets mee langs de kant. Als toch de Iris-fietsen gebruikt worden, dan deze na gebruik schoonmaken met water en zeep (handvatten en zadel).
 • Als een iemand onverhoopt toch omslaat, dan gaat de veiligheid van de roeier voor en moet de 1,5 meter losgelaten worden.

 

 1. Communicatie
 • Dit protocol zal op onze website gepubliceerd worden en per mail naar al onze leden toegestuurd worden.

 

 1. Corona coördinator
 • Binnen roeivereniging IRIS is Alma Ruting (siri.vr.[antispam].@gmail.com) de coronacoördinator. Neem bij vragen en/of opmerkingen contact met haar op via de IRIS telefoon: 06-83778160.

 

Laten we ervoor zorgen dat we veilig kunnen roeien. Hou je dus aan de afspraken, houd 1,5 meter afstand en help elkaar. Neem je eigen verantwoordelijkheid en laten we er met elkaar voor zorgen dat we gezond blijven.

 

Veel roeiplezier!!

 

Het bestuur.

 

 


 

 

 

ADRESGEGEVENS

Roeivereniging Iris
Ruishornlaan 23, 2162 VW Lisse

e-mail: siri.vr.ofni.[antispam].@gmail.com