Roeivereniging Iris, de roeivereniging van de bollenstreek

 

Reglement Botentransport

BOTENTRANSPORT REGLEMENT ROEIVERENING IRIS (VERSIE 30-01-2018)

 

Bepalingen

Aangaande botentransport voor Roeivereniging Iris gelden de onderstaande bepalingen.

  • Voorafgaande het roei evenement dient het verzoek voor botentransport tijdig aangemeld worden. Met de bestuurder botenwagen worden in onderling overleg de volgende afspraken gemaakt:

o Het tijdstip van opladen, en afladen van de botenwagen. Hiervoor moeten voldoende leden aanwezig zijn.

o Toewijzen van een bijrijder botenwagen voor heen- en terugweg. De bijrijder helpt de bestuurder door:

o Samen de borging van het materiaal te verifiëren (o.a. spanbanden navoelen)

o Bij moeilijke verkeerssituaties uit de stappen en aanwijzingen te geven aan de bestuurder.

  • De Iris toervloot van het boot type C2+ enC4+ is tegen dagwaarde verzekerd middels een vlootverzekering. Deze polis geeft ook dekking voor schade ontstaan tijdens transport binnen Europa. Vervoer van andere boten in overleg met Bestuur. (Indien de ALV hiertoe besluit)

Het naleven van bovenstaande bepalingen is de verantwoordelijkheid van de deelnemers aan het roei evenement. Indien deze bepalingen niet nageleefd (kunnen) worden, kan deelname aan het roei-evenement geen doorgang vinden.Toelichting begrippen

  • Bestuurder botenwagen. Het besturen van de botenwagen mag alleen na toestemming van het dagelijks bestuur. Hij/zij is in het bezit van tenminste rijbewijs B+E . De bestuurder is verantwoordelijk voor geldige wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van zijn/haar voertuig en het voertuig dient aan de wettelijke eisen te voldoen.
  • Bijrijder botenwagen. Is lid van Roeivereniging Iris en meerderjarig.